ADHD föreläsning

Den 7 oktober föreläste Martin Zemlicka och Åsa Löwenadler på Fyllingeskolan i Halmstad. Ämnet för kvällen var fakta om ADHD, speciellt med fokus på exekutiva funktioner samt vilka anpassningar som man kan göra i skolmiljön för att barn och ungdomar med ADHD ska klara av skolan lättare. Runt 80 intresserade lärare o övrig skolpersonal var samlade.