Föreläsning om NPF för Region Halland

Under 2 eftermiddagar i april höll Martin Zemlicka, leg psykolog föreläsningar om Adhd och Autismspektrumtillstånd för personal ifrån BB och Förlossningen, Länssjukhuset i Halmstad.  Tack till avdelningschef Anneli Pettersson-Noreus med personal för ett trevligt bemötande och många svåra men intressanta frågor.

Föreläsning för Trönningeskolan

I inkluderingens tecken föreläste vi för ett 80 tal personer ifrån Trönningeskolan. Martin radade upp fakta om adhd och Åsa beskrev med brinnande engagemang olika pedagogiska anpassningar. Budskapet var att vi med små, ofta enkla anpassningar kan skapa stora förbättringar.    

Nöjda deltagare på Pegasuskurs

Vår första Pegasuskurs är till ända. På en skala ifrån 0-4 där en 4:a är mycket väl godkänt fick vi 3.7 i betyg. Det är vi mycket nöjda med, speciellt då kursen vände sig till en bred publik som bestod av såväl patienter som närstående. Vi vill rikta ett särskilt till tack till våra samarbetspartners som möjliggjorde denna [...]