Behandling inom dessa områden

Oro & ångest, psykolog i Halmstad som hjälper dig med ätstörningar, tvångssyndromRädsla, ångest och oro har samma grund men skiljer sig åt i hur känslorna upplevs.

Alla människor upplever dessa känslor mer eller mindre och det är först när de tar för stor plats i livet som de blir till ett problem.

Ångest är ett av de vanligaste psykiatriska problemen och drabbar ca 20-25% av befolkningen vid någon tidpunkt i livet.

Ångest delas in i olika diagnoser beroende på hur problemen ter sig. På Psykologhälsan kan du få hjälp med:

  • Fobiska tillstånd som tillexempel social fobi och klaustrofobi
  • Panikångest
  • Tvångssyndrom
  • BDD (inbillad fulhet)
  • Generaliserat ångestsyndrom (överdriven oro)
  • Traumabearbetning
  • Ätstörningar

Psykolog i Halmlstad som hjälper dig med depression, oro & ångestOlika former av depressioner är vanliga. Studier visar att 25% av männen och 50% av kvinnorna någon gång under livet kommer att drabbas av depression.

Lägger man till depressioner med maniska inslag ökar siffrorna något. Det kan vara svårt att ta sig ur en depression på egen hand eftersom man ofta fastnar i onda cirklar av negativa tankar, känslor och destruktiva beteenden.

På Psykologhälsan kan du få hjälp med både vanlig depression och bi-polära tillstånd av olika grad.

Psykolog i halmstad som hjälper dig med stressDagens moderna samhälle ställer ofta höga krav på oss vilket kan leda till både stress och olika sömnproblem.

Ofta går stressen och sömnproblemen hand i hand och förstärker ömsesidigt varandra.

På Psykologhälsan får du hjälp med att bryta dig ur de onda cirklar som vidmakthåller problemen. Behandling ges vid stresstillstånd, utmattningssyndrom och olika former av sömnbesvär.

Psykolog i Halmstad som hjälper dig reda ut problem i din relationVi människor drabbas i olika utsträckning av problem som inte uppfyller kriterierna för någon psykiatrisk problematik men som ändå kan ställa till stora problem för oss. Vanligt förekommande svårigheter som behandlas på Psykologhälsan är:
Relationsproblem
Låg självkänsla/självförtroende
Prokrastinering (att skjuta upp saker för mycket)
Svartsjuka
Svårt att säga nej
Perfektionism (för höga egenkrav)

Nyheter

Se Martin på Svt Nyheter

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/vanligt-med-trotthet-efter-semestern  

Vill du veta mer eller har du frågor?