Under 2 eftermiddagar i april höll Martin Zemlicka, leg psykolog föreläsningar om Adhd och Autismspektrumtillstånd för personal ifrån BB och Förlossningen, Länssjukhuset i Halmstad.  Tack till avdelningschef Anneli Pettersson-Noreus med personal för ett trevligt bemötande och många svåra men intressanta frågor.

20160412_151927 (2)