Handledning

Hanledning & coachningPsykologhälsan erbjuder handledning på både grupp- och individnivå.

Syfte och målsättning anpassas efter uppdrag. En del kunder efterfrågar processhandledning, andra vill ha ärendehandledning. Specialistkompetens finns inom neuropsykiatri och KBT.

Handledningen ska fungera som ett forum för diskussion av svårigheter och praktiska problem i arbetet, och syftar till att utveckla de egna förmågorna, ge kompetenshöjning, bidra till en stärkt yrkesidentitet samt ge stöd och avlastning.

Uppdragsgivarna kommer från både den offentliga och privata sektorn.

Välkomna att ta kontakt för mer information!

Nyheter

Se Martin på Svt Nyheter

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/vanligt-med-trotthet-efter-semestern  

Vill du veta mer eller har du frågor?