Neuropsykiatrisk utredning

Vi utreder ADHD/ADD och autismspektrumstörningar så som Aspergers syndrom.

Att leva med en odiagnostiserad neuropsykiatrisk problematik leder ofta till frustration, missförstånd och psykiska följdproblem såsom depression.

Ofta får man problem i skolan, arbetslivet och inom familjen. En diagnos kan skapa en bättre förståelse och acceptans för dig själv och din omgivning.

Behandlingsinsatserna kan bana väg för att förbättra din funktion och ditt mående.

Utredningen baserar sig på olika frågeformulär, intervjuer av dig och någon nära anhörig samt psykologisk testning. Du får både muntlig och skriftlig återkoppling med utredningsresultat och rekommendationer.

Vi erbjuder läkemedelsbehandling och KBT som behandlingsalternativ.
Målgruppen är vuxna och ungdomar från 13 år.

Välkommen att höra av dig för mer information!

För mer information om ADD/Adhd utredningar och behandling hänvisar vi till www.adhdhalsan.se

Nyheter

Se Martin på Svt Nyheter

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/vanligt-med-trotthet-efter-semestern  

Vill du veta mer eller har du frågor?