Neuropsykologisk utredning

Neuropsykologisk utredningEn neuropsykologisk utredning kan göras då du själv eller någon i din närhet upplever att du fungerar annorlunda än tidigare.

Det kan handla om att du har svårt att minnas, koncentrera dig, lösa problem eller att du är störningskänslig.

Du kan ha svårigheter att klara ditt arbete eller din vardag.
Dessa och liknande besvär kan uppkomma till följd av flera olika orsaker t ex whiplashskada, utmattningssyndrom, depression, långvarig värk och diverse sjukdomstillstånd som påverkar hjärnans funktion som tillexempel multipel skleros och stroke.

Utredningen skräddarsys så att den passar dina behov och tar därför olika lång tid att genomföra. Ofta handlar det om att bedöma psykologiska förutsättningar för arbete, studier eller för att kunna planera olika rehabiliterande insatser t ex arbetsträning på ett så bra sätt som möjligt.

En neuropsykologisk utredning fungerar som en kompass som visar vägen till målet och minskar risken för att gå vilse.

Utredningen sker med hjälp av olika vetenskapligt utprovade psykologiska tester, frågeformulär och intervju och genomförs av leg psykolog med lång erfarenhet av denna typ av utredningar. Du får både muntlig och skriftlig återkoppling med utredningsresultat, prognos och rekommendationer.
Målgruppen är vuxna. 

Välkommen att höra av dig för mer information!

Nyheter

Se Martin på Svt Nyheter

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/vanligt-med-trotthet-efter-semestern  

Vill du veta mer eller har du frågor?