Vår första Pegasuskurs är till ända. På en skala ifrån 0-4 där en 4:a är mycket väl godkänt fick vi 3.7 i betyg. Det är vi mycket nöjda med, speciellt då kursen vände sig till en bred publik som bestod av såväl patienter som närstående. Vi vill rikta ett särskilt till tack till våra samarbetspartners som möjliggjorde denna insats.