Tystnadsplikt & Etik

Etik är väldigt viktigt för oss, vi har tystnadspliktGenom Socialstyrelsens tillsyn av verksamheten garanteras att Psykologhälsan och dess samarbetspartners följer de normer för god vård som bestämts genom politiska beslut. Socialstyrelsen har därmed insyn i verksamheten och kan när som helst granska den och kräva åtgärder ifall man finner förbättringsområden.

Genom yrkeslegitimationen styrks att alla moment i vården utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Legitimationen styrker dessutom att personen har lämplig utbildning för sina arbetsuppgifter och att vederbörande har bedömts allmänt lämplig för sitt yrke.

För de tjänster inom ramen för Psykologhälsans utbud som lyder under hälso och sjukvårdens område finns en journalföringsplikt.

Som legitimerad yrkesutövare är man dessutom belagd med tystnadsplikt.

Nyheter

Se Martin på Svt Nyheter

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/vanligt-med-trotthet-efter-semestern  

Vill du veta mer eller har du frågor?